Bevezető

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adatait a honlapom (www.szallasmuhely.hu) a látogatás esetén, továbbá a közös munka során hogyan használom, gyűjtöm, tárolom és kezelem.

Kiemelten fontos a számomra a személyes adatai védelme, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretném az adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartok. A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön személyére vonatkoznak, illetve az Ön személyéhez rendelhetők. Az adatvédelem és az adatkezelési tájékoztató törvényi alapját képezik elsősorban:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

Adatkezelő neve és elérhetőségei

Név: Kovács-Mihócza Orsolya egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 1046 Budapest, Knézits Károly utca 12.
Adószám: 57823766-1-41
E-mail: hello@szallasmuhely.hu
Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

 

A honlap lehívásával kezelt információk

Az egyéni vállalkozó honlaphoz és az egyéni vállalkozó által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internethasználati statisztikák, elemzések készítése.

 

Sütik

A sütik (azaz cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását: ilyenek például a hitelesítési, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. Ezek törlése / tiltása böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – honlapom az első látogatás megkezdésekor tájékoztat és kéri a hozzájárulását.
A tartós sütik általában 1 évig tárolódnak az Őb  gépén, de bármikor törölheti a saját számítógépéről, illetve letilthatja a saját böngészőjéban azok használatát.

A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. Az információk a honlap használatának kiértékelésére, honlap-tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, honlap használattal és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására, és ezen internet oldalak igény szerinti kialakításának céljára kerülnek felhasználásra.

A kezelt adatok köre

A honlap használatának dátuma, időpontja, -internetkapcsolattal rendelkező eszközöd/berendezésed IP-címe, meglátogatott oldal IP címe, a honlap/applikáció, amelyről a honlapra érkeztél, az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolatával rendelkező számítógépe operációs rendszere és internetszolgáltatóának neve.

Az adatkezelés jogalapja

A 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) valamint f) pontjai

 

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A hírlevéllel kapcsolatos adatait mindaddig kezelem, ameddig azok törlését nem kéri.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A leiratkozás a megszerzett felhasználói adatok törlését eredményezi.

Az adatkezelés jogalapja

A hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az Ön önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

 

Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre:

https://szallasmuhely.hu/ weboldal „Szolgáltatások” menüpontjában található „Egyedi ajánlatot kérek” feliratú gombra kattintással az Adatkezelőtől ajánlatot kérő Felhasználók.

A kezelt adatok köre:

 • név (vagy vállalkozás neve)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • ajánlatkérés témájának megjelölése
 • az üzenet tartalma

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelőtől ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára, bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

Az adatkezelés időtartama:

amennyiben az ajánlatkérés kapcsán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az ajánlat kérés megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig szükség szerint.

Amennyiben az ajánlatkérés nyomán szerződéskötés jön létre, és az ajánlatkérés tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év. 

 

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: 

A kapcsolatfelvétel után megrendelést leadó, illetve szerződéset kötő egyéni vállalkozó / magánszemély Felhasználók. 

A kezelt adatok köre magánszemély esetén:

 • Vezetéknév
 • Keresznév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím
 • számlázási cím
 • megrendelés / szerződés tárgya
 • megrendelés / szerződéskötés időpontja
 •  megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

 

 A kezelt adatok köre vállalkozás esetén:

 • Vállalkozás esetén a vállalkozás neve
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím
 • számlázási cím
 • adószám
 • megrendelés / szerződés tárgya
 • megrendelés / szerződéskötés időpontja
 •  megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

 

 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja:

A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi.

A megrendelt szolgáltatással kapcsolatban kezelt további adatokat az Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

 

 

Adattovábbítás

Adatkezelő könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó szervezetet:

A cég elnevezése: LOZ-AN Könyvelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A cég rövidített elnevezése: LOZ-AN Bt.
A cég székhelye: 1131 Budapest,  Keszkenő utca 20.

 
Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:
 A kapcsolatfelvétel után megrendelést leadó, illetve szerződéset kötő egyéni vállalkozó / magánszemély Felhasználók. 

A továbbított adatok köre:

 • Megrendelő / szerződést kötő  neve
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • címe
 • számlázási címe
 • adószáma
 • megrendelés / szerződés ellenértéke
 • megrendelés / szerződés tárgya
 • megrendelés / szerződéskötés időpontja
 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: 

Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

Az adatfeldolgozás időtartama: 

Legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

 

Adatkezelő tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó szervezetet:

A cég elnevezése: WebDream Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: WebDream Magyarország Kft.
A cég székhelye: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 8/A

 

Az adatfeldolgozással érintettek köre:

a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:

az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók, szolgáltatások határozzak meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja:

a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

Az adatfeldolgozás időtartama:

megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

14.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

Az adatvédelem kapcsán felmerülő személyiségi jogaidról és azok érvényesítési módjáról

Tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a GDPR 12. cikke alapján kérésre jogosult az adatvédelmi tájékoztatóban szereplő személyes adatai tárolásáról tájékoztatást kapni.

 Hozzáféréshez való jog

Ön a GDPR 15. cikke alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkhoz hozzáférést kapjon, úgy mint (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama). Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Ön a GDPR 16. cikke alapján kérésre jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje.

Törléshez való jog

Ön a GDPR 17. cikke alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 Korlátozásához való jog

Ön a GDPR 18. cikke alapján jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai az Ön jogos indokaival szemben.

 Adathordozhatósághoz való jog

Ön a GDPR 20. cikk alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 Tiltakozáshoz való jog

Ön a GDPR 21. cikke alapján bármikor tiltakozhat személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A fenti igényekkel kapcsolatos kéréseit a hello@szallasmuhely.hu e-mail címre tudja elküldeni. A kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tudok tájékoztatást adni. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már nyújtott be tájékoztatási kérelmet hozzám.

Panasz esetén lehetősége van bírósághoz fordulni, illetve eljárás kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

Kérem, mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordul panaszával, a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében egyeztessen velem, hogy tisztázhassuk az esetleges konfliktusokat.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatótó